Lærdommer fra FNs fredsbyggingsinnsatser i land i konflikt

Du kan følge samtalene når evalueringsavdelingene i Norad og UNDP samler andre FN-organisasjoner for å hente lærdommer fra FNs fredsbyggingsinnsatser i land i konflikt. Seminaret streames.

Oppdatert: Seminaret ble avholdt 22. mai 2013 fra kl 9:00- 12:00. Seminaret ble sendt direkte via denne siden, og er nå tilgjengelig - i sin helhet - via Norads kanal på Youtube. Se hele seminaret her.

Seminaret fokuserer på følgende:

  • funn og lærdommer på tvers av evalueringer av  FNs innsats i konfliktberørte land
  • utfordringer knyttet til å evaluere effekten av denne type  innsatser
  • endringer som evalueringene har ført til
  • felles gjenstående utfordringer for FNs innsats i konfliktberørte land
  • forslag til løsninger og forventninger til FN.

Seminaret bygger på evalueringer utført av fire FN organisasjoner: FNs utviklingsprogram (UNDP), Office of Internal Oversight Services (OIOS)i FN-sekretariatet, UN Peacebuilding Support Office (PBSO) og Office for Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). 

Cedric de Coning skal være moderator for seminaret. Han er til daglig leder for enhet  for fredsbygging og  fredsoperasjoner ved NUPI og rådgiver til ACCORD, Sør-Afrika.

Seminaret er organisert i samarbeid med Evalueringskontoret i UNDP.

Se vedlagt utkast til  program med forbehold om endringer.

Publisert 21.05.2013
Sist oppdatert 16.02.2015