Flyktninghjelpens arbeid i Somalia, Pakistan og Sør-Sudan evaluert

Flyktninghjelpen har levert gode resultater på kort sikt i Pakistan, Somalia og Sør-Sudan og har klart å gjøre det under ekstremt vanskelige forhold, ifølge ny evaluering.
J.Makongo
Evalueringen tar for seg Flyktninghjelpens arbeid blant annet i Pakistan, Somalia og Sør-Sudan.

- Evalueringen konkluderer med at Flyktninghjelpen svarte på reelle behov, i tide og på en koordinert måte. Den peker også på noen punkter der Flyktninghjelpen kan bli bedre, sier Tale Kvalvaag, avdelingsdirektør i Norads evalueringsavdeling.

Evalueringen understreker at Flyktninghjelpen utøver varsomhet og oppmerksomhet i vanskelige konfliktsituasjoner, har et verdifullt kontaktnett i utsatte områder og har et godt omdømme blant andre humanitære organisasjoner som arbeider i de samme land. Flyktninghjelpens ansatte er i det store og hele motiverte og faglig dyktige.

Resultatmåling og langsiktighet er en utfordring

Om Flyktninghjelpen

  • Flyktninghjelpen er Norges største humanitære organisasjon, regnet etter antall ansatte; mer enn 3000 mennesker.
  • NORCAP, en del av Flyktninghjelpen, har cirka 850 personer registrert for sin beredskapsstyrke. De rykker ut på kort varsel der det er behov for dem, og lånes ut (sekonderes) til f.eks FN-organisasjoner.
  • NORCAP består av sakkyndige som har kompetanse innen blant annet ernæring, utdanning, ingeniørfag, juss, prosjektledelse, kommunikasjon, husly, logistikk og beskyttelse av barn.
  • Flyktninghjelpens årsbudsjett er på 1,3 milliarder kroner, og cirka halvparten kommer fra den norske stat.

Evalueringen påpeker at Flyktninghjelpen kan gjøre mer for å kartlegge utgangssituasjonen i områder hvor den skal hjelpe. Om man har gode data fra starten av et prosjekt, vil det bidra til å måle resultater på en bedre måte.

Utfordringen for Flyktninghjelpen er å tenke mer langsiktig, hevder evalueringen. Velferdsgevinsten for nødlidende kunne trolig ha blitt større dersom Flyktninghjelpen hadde tenkt mer langsiktig i sitt arbeid.

Evalueringsteamet peker på enkelte svakheter ved Flyktninghjelpens aktivitet i de landene som ble studert. Innsatsen i Pakistan blir i det store og hele vurdert positivt. Evalueringsteamet mener at Flyktninghjelpen i ett tilfelle reagerte sent på matvarebehov i Somalia. Ifølge nødlidende i Sør-Sudan har de fått sorghum-frø som ikke passet i klimaet. 

Fleksibelt og relevant personell fra NORCAP

NORCAP beredskapsstyrken blir høyt vurdert av internasjonale organisasjoner som får personell derfra. Styrken har stor grad av fleksibilitet. De kan stille på meget kort varsel (72 timer) og har mulighet, ved behov, å bli inntil 18 måneder. Personellet i NORCAP berømmes også for høy og relevant kompetanse.

Opplæringen av NORCAP-personalet kunne i følge konsulentene vært mer strategisk. Selv om rekrutterings- og utvelgelsesprosessen er forbedret i senere tid, viser konsulentene også til visse svakheter når det gjelder kvalitetskontrollen.

Sikkerhetsutfordringer i evalueringsfasen

- Sikkerhetssituasjonen i de utvalgte landene gjorde datainnsamlingen vanskelig, og denne utfordringen ble i stor utstrekning kompensert for ved å vurdere Flyktninghjelpens system for å nå sine mål, avslutter avdelingsdirektør Tale Kvalvaag.

Publisert 25.09.2013
Sist oppdatert 16.02.2015