Ti år med norsk bistand til Afghanistan

En evaluering finner at den norske bistanden har bidratt til oppbygging av blant annet grunnutdanning og politi, men korrupsjon og ufred gjør det vanskelig å gjennomføre bistanden og måle resultater.
Klasserom i Afganistan.
Fra en jenteskole i Maymane.
Foto: Ken Opprann

Norge ga 5,4 milliarder kroner i bistand til Afghanistan fra 2001 til 2011. På oppdrag fra Evalueringsavdelingen i Norad har konsulentselskapet Ecorys (Nederland) evaluert denne bistanden.

- Evalueringen finner at Norge har bidratt til blant annet oppbygging av politiet, landsbyutvikling og grunnutdanning. Norge har støttet bygging av skoler, noe som har gitt flere barn mulighet til å gå på skole. Det er imidlertid vanskelig å dokumentere hvor mange barn som faktisk går på skolen. Generelt gjør korrupsjon og ufred det vanskelig å gjennomføre bistandstiltak og dokumentere resultater, sier direktør i evalueringsavdelingen, Marie Gaarder.

Evalueringen gir honnør til Norge for å ha opprettholdt skillet mellom det militære engasjementet og den sivile bistanden og respektert de frivillige organisasjonenes uavhengighet. Dette kan imidlertid ha ført til at bistanden har blitt konsentrert til relativt fredelige områder og i mindre grad har nådd frem til befolkningen i mer urolige distrikter.

Om offentliggjøring av rapporten:

  • Evalueringsrapporten har vært tilgjengelig elektronisk siden den ble publisert 4. juni på Norads nettsider (se Norsk balansekunst i Afghanistan og rapporten her). Rapporten foreligger nå i trykt utgave.
  • Evalueringen vil bli presentert av forfatterne og diskutert på et seminar i Norad tirsdag 18. september kl. 12.00. På seminaret vil også Verdensbankens uavhengige evalueringsavdeling presentere en nylig gjennomført evaluering  av Verdensbankens støtte til landet. Deler av den norske støtten ble gitt gjennom Verdensbanken.
Publisert 17.09.2012
Sist oppdatert 16.02.2015