Korrupte politikere og valgutfall: Hjelper det med eksponering?

Vil informasjon om politisk korrupsjon gi høyere valgdeltagelse og mer støtte til utfordrerpartier?

Les mer om studiene

Spørsmålet stilles i tre ferske effektstudier som J-PAL har gjort i Brazil, Mexico, og India (sistnevnte ble finansiert av 3ie). Hva ville teori forutsi om svaret på dette spørsmålet? Når velgere får mer informasjon vil de i økende grad stille valgte representanter til ansvar, og det kan få dem til å straffe korrupte politikere. Men fører dette til at utfordrere får mer støtte? Og hvilke implikasjoner har dette når det gjelder hva slags utfordrere som kommer fram?

De tre eksperimentelle studiene underbygger at informasjon om korrupsjon gjør at de som allerede har makt mister støtte i lokalvalg i Mexico, og gjør det mindre sannsynlig at korrupte borgermestere blir gjenvalgt i Brazil. I India framkom den interessante tendensen at menn i posisjon ble mindre tilbøyelige til å stille til valg, mens kvinner i posisjon oftere stilte til valg.
 
Foreløpige resultater fra India viser videre at velgerinformasjonskampanjer motiverte flere til å stille som kandidater, og at kvinner i særdeleshet ble mer tilbøyelige til å ville stille til valg. I Brazil viste det seg at det å involvere lokale radiostasjoner spilte en viktig rolle i å framelske politisk ansvar, og i å velge ut kandidater.

Mindre oppmuntrende er det at studien i Mexico viste at informasjon om korrupsjon førte til lavere valgdeltagelse, og økte andelen velgere som ikke identifiserte seg med noe politisk parti. Under noen omstendigheter vil altså informasjon om korrupsjon gjøre at velgerne blir mindre engasjert i den politiske prosessen.

Skrevet av Evalueringsavdelingen i Norad

Publisert 27.12.2011
Sist oppdatert 16.02.2015