Kontraktstildeling: Evaluering av norsk bistand for å fremme de funksjonshemmedes rettigheter

Nordic Consulting Group (NCG) vant anbudskonkuransen om å gjennomføre evalueringen av norsk bistand for å fremme de funksjonshemmedes rettigheter.

Evalueringen har et dobbelt formål:

• Dokumentere og vurdere resultater av det norske engasjementet de siste ti årene til fremme av funksjonshemmedes rettigheter. Evalueringen skal inkludere, men ikke være begrenset til, vurderingen av i hvilken grad innsatsen har vært ”mainstreamed” og verdien av dette innenfor utviklingssamarbeidet.

 • Med grunnlag i retningslinjene fra 2002, og i lys av utviklingen internasjonalt, med særlig referanse til Konvensjonen (og art. 32), foreslå retningslinjer som er egnet til å møte utfordringene for Norge når det gjelder støtte til og fremme av rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det vil inngå dybdestudier i tre land: Uganda, Palestinske områder og Malawi.