Evaluering av Internasjonal Organisasjon for Migrasjon (IOM) sin innsats mot menneskehandel

IOM er Norges største enkeltpartner i arbeidet mot menneskehandel. Mellom årene 2000 – 2010 mottok IOM i underkant av 90 millioner kroner fra Norge.

Evalueringen fokuserer på aktiviteter i fem land: Bangladesh, Kirgisistan, Makedonia, Nigeria og Norge. Noen av funnene som evalueringen mener er problematiske i IOMs arbeid inkluderer kortsiktig planlegging, manglende resultatmålinger, uformelle læringskanaler og at menneskerettighetsperspektivet ikke alltid er synlig på prosjektnivå.

Evalueringen er bestilt av Norads evalueringsavdeling