Seminar om bistand til demokratiutvikling

Demokratiutvikling er noe vi mener vi kan. Men hvordan kan vi best støtte politiske organer og politiske aktører i utviklingsland?

Du inviteres til et seminar for å diskutere dette:  fredag 19. februar kl. 1000 – 1245 i Norad, Auditoriet i 4. et.

Bistand til parlamenter og politiske partier i sør er en relativt ny form for utviklingshjelp. Evalueringsavdelingen i Norad har i 2009 gjennomført en studie av internasjonal bistand til parlamenter i sør og en evaluering av støtte som norske politiske partier har gitt til partier i sør. Både studien om bistand til parlamenter og evalueringen av støtten til politiske partier i sør viser at denne form for bistand er vanskelig og krever innsikt i den politiske, økonomiske og kulturelle sammenhengen som denne bistanden skjer innenfor.

Seminaret er åpent for alle interesserte. 

PDF versjon av rapportene vil bli sendt på mail til påmeldte.

Program for seminaret følger vedlagt.

Velkommen!

 Innleggene fra seminaret finner du på høyre side.