Kontraktstildeling: Evaluering av bistandsforskning

Konsulentfirmaet SIPU International fra Sverige ble 1. juli tildelt kontrakten for å evaluere forskning av norsk utviklingssamarbeid.

Formålet med evalueringen er å få råd om hvordan uavhengig forskning på dette området kan styrkes, til nytte for både beslutningstakerne og den generelle debatten om norsk utviklingssamarbeid.