Anbudsvarsling: Evaluering av Transparency International

Målet med evalueringen er å vurdere om TIs mandat, organisering og forvaltning er relevant, og i hvilken grad, og på hvilken måte organisasjonen har bidratt i kampen mot korrupsjon både internasjonalt og i de land TI engasjerer seg.

Denne evalueringen vil ta for seg norsk støtte til TI de siste 10 årene. Hovedfokuset i evalueringen vil være å kartlegge resultater av innsatsen. Anbudsgiveren skal utarbeide tilnærming og metode for evalueringen.

For mer informasjon se http://www.doffin.no/search/show/search_view.aspx?ID=MAR142760

Konkurransegrunnlaget fås ved henvendelse til post-eval@norad.no.