Anbudsutlysning: Virkningsevaluering av norsk bistand til helsesektoren i Botswana

Hovedformålet med denne evalueringen er å dokumentere resultater og virkninger av norske bistand både for brukerne av helsetjenester og for helsevesenet i sin helhet i Botswana.

Evalueringen skal trekke frem lærdommer som kan brukes i utforming og gjennomføring av fremtidige norsk helsesektorbistand. Evalueringen skal omfatte all norsk helsebistand til Botswana, både gjennom bilaterale og multilaterale kanaler. Tidsperioden for analysen vil være fra 1975 til i dag. Evalueringen skal foregå i overensstemmelse med gjeldende DAC kvalitetsstandarder for evaluering

Konkurransegrunnlaget fås ved henvendelse til post-eval@norad.no .