Anbud: Evaluering av internasjonal organisasjon for migrasjon (IOM) sitt arbeid mot menneskehandel

Denne evalueringen vil ta for seg norsk støtte til IOM sitt arbeid mot menneskehandel i perioden 2000 og frem til i dag.

Formålet med evalueringen vil være todelt: Kartlegge resultat av norsk støtte til IOM sitt arbeid mot menneskehandel samt identifisere nyttige erfaringer som kan brukes i framtidig støtte til dette feltet.

For mer informasjon se http://www.doffin.no/search/show/search_view.aspx?ID=MAR142426

Konkurransegrunnlaget fås ved henvendelse til post-eval@norad.no.