RSS og XML fra norad.no

Du kan enkelt få oppdateringer fra norad.no til din egen RSS-leser.

Har du ikke brukt RSS før? 

Veldig kort fortalt er RSS en løsning der oppdateringene du er interessert i kommer til deg, istedenfor at du må klikke deg rundt på mange forskjellige nettsteder.