Norads postjournal

Norads postjournal (offentlig journal) er tilgjengelig via Offentlig elektronisk postjournal (OEP).

Postjournalen inneholder opplysninger om interne dokumenter og dokumenter mottatt eller sendt fra Norad.

Om offentlig elektronisk postjournal

Har du spørsmål, kontakt Norads arkiv: postmottak@norad.no.

Publisert 24.02.2015
Sist oppdatert 24.02.2015