Hender som holder penger
FNs første bærekraftsmål har som mål å utrydde all ekstremfattigdom innen 2030. Nå peker trendene heller mot at rundt 600 millioner mennesker vil leve i ekstrem fattigdom i 2030, ifølge Norad-rapporten.
Foto: Marte Lid, Norad

Ekstremfattigdom kan prege verden i tiår framover

Rundt 700 millioner mennesker lever i dag i ekstrem fattigdom og har mindre enn 29 kroner dagen å leve for. Det er like mange eller litt flere enn i 2019. Nå peker trendene mot en svært svak nedgang i antall mennesker som lever i fattigdom i årene framover, viser en ny Norad-rapport som lanseres på FN-dagen for avskaffelse av fattigdom.

- Verden er milevis unna å nå målet om å utrydde ekstrem fattigdom innen 2030. Situasjonen er svært alvorlig for verdens fattigste. Pandemi og kriser de siste årene har rammet økonomi og levekår hardt, og skapt politisk og økonomisk ustabilitet i mange utviklingsland, sier Norad-direktør Bård Vegar Solhjell.

Fattigdomsreduksjonen har bremset opp
Krig, konflikt, dyrtid og klimakrise preger verden. For mange lavinntektsland kommer disse krisene på toppen av konsekvensene etter koronapandemien, som var et stort tilbakeslag. Mens Vesten har hentet seg inn etter pandemien, sliter mange av de fattigste landene i motbakke. Hardest rammet er Afrika sør for Sahara. Regionen huser nå rundt 60 prosent av verdens ekstremt fattige.

I årene framover vil en økende andel fattige bo i lavinntektsland med statsfinansielle problemer, politisk ustabilitet, vold og høy sårbarhet for økonomiske sjokk og klimaendringer, ifølge rapporten.

- At stadig flere av de fattige befinner seg i de landene som har de største utviklingsutfordringene gjør at kampen mot fattigdom nå bremser opp, advarer Solhjell.

- Behov for massiv mobilisering
FNs første bærekraftsmål har som mål å utrydde all ekstremfattigdom innen 2030. Men nå peker trendene heller mot at det vil være rundt 600 millioner mennesker som lever i ekstrem fattigdom i 2030, ifølge Norad-rapporten.

- For å nå målet om å utrydde ekstrem fattigdom må en radikal kursendring og en massiv internasjonal mobilisering til. Finansieringsgapet er enormt. Det internasjonale samfunnet må ikke slippe fattigdomsbekjempelse av syne, sier Solhjell.


Hovedtall fra rapporten:

  • Norad estimerer at 704 millioner mennesker levde i ekstrem fattigdom ved utgangen av i 2022. Det vil si at de har 29 kroner eller mindre å leve for om dagen. Det er like mange eller kanskje litt flere ekstremfattige enn det som ble målt i 2019. Verden har altså ikke hentet seg inn igjen etter tilbakeslaget under Covid-19.
  • Fattigdom er i dag sterkt konsentrert i Afrika sør for Sahara, som huser rundt 60 prosent av verdens ekstremt fattige. 35 prosent av befolkningen i regionen er ekstremt fattige.
  • I 1990 var det 3,6 milliarder mennesker på verdensbasis som levde under den høyeste fattigdomsgrensen på 6,85 USD. I 2022 er fortsatt 3,6 milliarder mennesker under denne grensen. Det skyldes i stor grad høy befolkningsvekst, særlig i Afrika sør for Sahara, men også stagnasjon i den globale middelklassen.
  • 60 prosent av befolkningen i lavinntektsland lever i flerdimensjonal fattigdom, det vil si at de mangler et minimum av skolegang, helsetjenester, vannforsyning med videre.

Se hele rapporten «Er de fattigste etterlatt på stasjonen? Status og perspektiver på verdens fattigdom»

 

Publisert 17.10.2023
Sist oppdatert 17.10.2023