Det ble en spennende paneldebatt på lanseringen av UNDPs Human Development Report: F.v. direktør for UNDP Oslo Governance Centre Arvinn E. Gadgil, tidligere utviklingsministre Hilde Frafjord Johnson, Nikolai Astrup og Heikki Holmås, og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.
Foto: Norad

UNDP rapport #HDR2022: «Usikre tider, urolige liv: Å forme vår fremtid i en verden i endring»

Hele fire nåværende og tidligere utviklingsministre var samlet hos Norad den 15. september for å øse av sine erfaringer og diskutere store globale utfordringer i anledning lanseringen av UNDPs rapport om menneskelig utvikling #HDR2022 "Uncertain Times, Uncertain Lives: Shaping our Future in a Transforming World".

På lanseringen av UNDPs rapport diskuterte Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim og tidligere utviklingsministre Hilde Frafjord Johnson, Nikolai Astrup og Heikki Holmås samt direktør for UNDP Oslo Governance Centre, Arvinn Gadgil, blant annet hvordan Norge kan fortsette å jobbe i tråd med bærekraftsmålene for å snu den negative utviklingstrenden, og hvilken rolle bør Norge ta i det internasjonale arbeidet med å fremme utvikling.

– UNDP peker på hvordan usikkerheten øker polariseringen og avstanden mellom folk. Det bekymrer meg at den globale tilliten er satt så sterkt under press, sa utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim i sin innledning.

– Med krigen i Ukraina har vi fått munnhellet «Vesten mot resten». Det er ikke helt presist, men det er noe i det, fortsatte hun.

Alle paneldelatkerne uttrykte dyp bekymring for en global utvikling preget av økende ulikhet, mistillit, polarisering og demokratisk tilbakegang. Men det var også en positiv energi i panelet og fokus på løsninger, med stikkord som tillit, ærlighet, dialog og likeverdige partnerskap, innovasjon og større satsing på demokratiutvikling.

– Det er ikke et alternativ å gi opp eller slutte å prøve, sa Anne Beathe Tvinnereim.

– Vi må jobbe bedre, smartere og bygge sterkere partnerskap. Og vi vet litt om hva som fungerer, som sosiale sikkerhetssystemer og kontantutbetalinger. Vi må også bruke knappe bistandsmidler til å utløse større synergier med privat sektor og andre.

Aldri større nedgang
FNs rapport for menneskelig utvikling (Human Development Report- HDR) er den årlige rapporten fra FNs utviklingsprogram (UNDP) om utvikling i verden. Den presenterer statistikk og forskning fra til sammen 189 land, inkludert Norge og viser fremgang og tilbakegang i menneskelig utvikling på en rekke områder.

Aldri før har så mange land sett en nedgang i menneskelig utvikling på så kort tid. HDR 2021/2022 peker ut tre hovedutfordringer verden står i nå; klima- og miljøkrisen, økende ulikheter, og politisk polarisering. 

HDR 2021/22, som ble lansert globalt den 8. september, er den tredje og siste i en trilogi som omfatter 2019-rapporten om ulikheter og 2020-rapporten om risikoene ved tidsepoken Antropocen (menneskets tidsalder).

Rapporten gir en oversikt over utfordringene vi står overfor etter to år med flere overlappende kriser og undersøker blant annet hvordan økende ulikhet og mer usikkerhet forsterker hverandre og driver frem polarisering, og hvordan det alt i alt bidrar til å undergrave følelsen av kontroll i våre egne liv, og diskuterer også mulige løsninger.

Rapporten ble lansert i samarbeid med UNDP Oslo Governance Centre og Utenriksdepartementet.

Last ned rapporten her: https://hdr.undp.org/

Se presentasjonen av rapporten og paneldebatten i opptak her:

Publisert 16.09.2022
Sist oppdatert 16.09.2022