Design for kampanjen MatEffekten, som viser bærekraftsmållogoen
Norad lanserer kunnskapssatsingen MatEffekten. Besøk kampanjesiden på norad.no/mateffekten.
Foto: Los/Norad

Norad satser på MatEffekten– oppskrift på bærekraft

Vi bruker mat for å kommunisere bærekraftsmålene. Mat og bærekraftige matsystemer er nemlig helt avgjørende for at vi skal nå bærekraftsmålene.

Med 7,9 milliarder mennesker på jorda, er hva vi spiser helt avgjørende ikke bare for hver og en av oss – men også for natur, samfunn og klima.

Matproduksjon og matsvinn står for en tredjedel av totale klimagassutslipp, viser tall fra FNs klimapanel. Samtidig er produksjon av mat – og dyrefor – viktigste årsaken til at én million plante- og dyrearter trues av utryddelse, ifølge FNs naturpanel.

– Maten vi spiser setter enorme økologiske, økonomiske, helsemessige og klimatiske fotavtrykk. For å sikre verdens økende befolkning tilgang til nok, trygg og næringsrik mat, produsert på en bærekraftig måte, må vi endre matsystemene både lokalt og globalt, sier Solhjell.

Ny kunnskapssatsing fra Norad

Dette er bakteppet for Norads nye kunnskapssatsing for bærekraftsmålene. Satsingen er i tråd med oppdraget Norad har fått om å bidra til å øke kunnskapen om – og engasjementet for – bærekraftsmålene i den norske befolkningen.

MatEffekten er en satsing for å vise hvordan vi når bærekraftsmålene med mat.

Effektiv fattigdomsreduksjon

Konsekvensen av for lite og dårlig mat handler om mye mer enn sult. De siste årene har antall mennesker som sulter økt jevnt og trutt, etter en halvering fra 1990 til 2014. Dette har ført til større fokus på sult internasjonalt.

Koronapandemi, lav vaksineringsgrad og fortsatt restriksjoner forsterker problemet. Mennesker som ikke kommer seg på jobb, og mat som ikke kommer fram til markedet er en utfordring. Siden januar 2020 har matvareprisene på verdensbasis økt med 20 prosent.

Antall mennesker som opplever akutt matusikkerhet har økt fra 135 millioner til 270 millioner siden pandemien brøt ut. Samtidig er mer enn 800 millioner mennesker i en utsatt situasjon, viser tall fra Verdens matvarefond (WFP).

– Å investere i mat og matsystemer er tre ganger mer effektivt enn andre fattigdomsbekjempende tiltak. Og vi gjør det der vi får aller mest igjen for det: Med småskalaprodusenter i de minst utviklede landene, sier Norad-direktør Bård Vegar Solhjell.

Samarbeid fra hav og jord til bord

Denne høsten går hele tre viktige FN-toppmøter om mat, natur og klima av stabelen. Sammenhengen mellom mat, matsystemer og bærekraft står sentralt i alle tre.

  • I september møtes FN-landene i New York for å gjøre verdens matsystemer bærekraftige
  • I oktober samles man i Kunming, Kina, for å vedta en ny naturavtale som skal stanse tapet av arter og økosystemer
  • I november er det klimatoppmøte i Glasgow som skal få fortgang i kampen mot menneskeskapte klimaendringer

MatEffekten skal bidra til mer kunnskap om hvordan bedre matsystemer kan bidra til å nå bærekraftsmålene. Vil du være oppdatert på de globale diskusjonene som pågår nå? Skjønne hvorfor mat og klima henger sammen? Oppsøk MatEffekten på norad.no/mateffekten

Se hvordan en bønne kan bidra til at flere tar utdanning, og et riskorn til likestilling. Er du nysgjerrig på sammenhengen mellom fisk og finans, og hvordan tang og tare kan hjelpe oss med å stoppe klimaendringene? Vi ser på sammenhengene på norad.no/mateffekten.

– Norads oppgave er å sette bistandsmidler i arbeid for å nå bærekraftsmålene. Og vi skal gjøre det sammen med partnere, for dette er oppgaver som krever et samspill mellom myndigheter, næringsliv, akademia og sivilsamfunn. Slik skal vi å bidra til en grønnere verden og være en sentral partner for bærekraftig utvikling, sier Solhjell.

Publisert 23.09.2021
Sist oppdatert 23.09.2021