Revisjon av evalueringskriterier

OECDs utviklingskomite (DAC) har godkjent reviderte og nye evalueringskriterier.

Evalueringskriteriene regnes som grunnleggende for evalueringer både i og utenfor utviklingssamarbeid og bidrar til å stille de riktige spørsmålene for å få relevante og nyttige evalueringer.

- Målet med å revidere kriteriene har vært å fange opp lærdom og erfaringene fra de siste 25 årene. Jeg tror forbedring av kriteriene vil føre til bedre evalueringer, som igjen vil bidra til bedre utviklingspolitikk for å fremme 2030-agendaen, forklarer evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe i Norad.

Som leder av EvalNet, DACs nettverk for utviklingsevaluering, har han ledet revideringsarbeidet.

Evalueringskriteriene ble opprinnelig fastsatt av OECDs utviklingskomite i 1991. Kriteriene er betraktet som grunnleggende for evalueringsvirksomhet både i og utenfor utviklingssamarbeidet.

I etterkant av inngåelsen av avtalen om Agenda 2030 for bærekraftig utvikling og Paris-klimaavtalen, startet diskusjoner om revisjon av kriteriene. OECDs utviklingskomite oppfordret i 2017 EvalNet til å vurdere en tilpasning og revisjon av kriteriene. Per Øyvind Bastøe har vært leder for EvalNet siden 2016.

En omfattende revisjonsprosess

Prosessen med tilpasning og revisjon har vært vidtrekkende og global, med omfattende konsultasjoner, spørreundersøkelser, intervjuer, blogger, workshops og diskusjoner på seminarer, forteller Bastøe.

- Det har vært et enormt engasjement, med bred enighet om viktigheten av kriteriene, men også om behovet for forbedring og tydeliggjøring.

De opprinnelige kriteriene fra 1991 er: relevans, formålseffektivitet, kostnadseffektivitet, innvirkning og bærekraft. Konsultasjonsprosessen har vist behovet for et sjette kriterium, sammenheng, for bedre å fange opp synergier, koblinger, partnerskap og kompleksitet.

Tydeliggjøring

I tillegg til å legge til et nytt kriterium, er også definisjonene av kriteriene forbedret.

- For å bidra til bedre bruk av kriteriene, har vi også lagt inn en introduksjon for å tydeliggjøre formålet, i tillegg til prinsipper for hvordan kriteriene skal brukes. Vi har revidert flere formuleringer for å sikre at kriteriene kan brukes i det mangfoldige spekteret av utviklings- og humanitære aktiviteter og instrumenter som er gjenstand for evalueringer.

Publisert 13.12.2019
Sist oppdatert 13.12.2019