Rekordstort bistandsbudsjett

Regjeringen foreslår å øke utviklingsbudsjettet til 32,5 milliarder kroner i 2015. Det er en økning på over én milliard kroner i forhold til 2014. 12 land er valgt som fokusland. 

12 fokusland

I forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen å konsentrere norsk bistandsinnsatsen om 84 land. I tillegg har regjeringen valgt ut tolv fokusland der innsatsen skal styrkes ytterligere.

De 12 fokuslandene er fordelt på to kategorier. Den første gruppen omfatter kategorien sårbare stater, der stabilisering og fredsbygging står sentralt: Afghanistan, Haiti, Mali, Palestina, Somalia og Sør-Sudan.

Den andre gruppen av fokusland omfatter land i utvikling, der vekten i økende grad legges på næringsliv, ressurs- og inntektsforvaltning. Etiopia, Malawi, Mosambik, Myanmar, Nepal og Tanzania er valgt som fokusland i denne gruppen.

Regjeringens prioriterte områder

  • Stor satsing på utdanning, spesielt i konfliktområder 

Regjeringen foreslår en kraftig økning i støtten til utdanning i fattige land. I 2015 skal nærmere 2,4 milliarder kroner gå til utdanning. Det er en økning på 550 millioner kroner i forhold til 2014. Regjeringen vil øke innsatsen for utdanning i krise og konflikt, og setter av 100 millioner kroner til dette. 

Regjeringen understreker at Norge er opptatt av sammenhengen med innsatsen på global helse, og utdanning. Grunnleggende helsetjenester, vaksiner og ernæring er en forutsetning for at barn skal kunne gå på skolen.

  • Fortsatt sterk prioritering av global helse 

Regjeringen foreslår en økning på 150 millioner kroner, til nærmere tre milliarder kroner i støtte til global helsetiltak for 2015. Økningen skal bidra til oppnåelse av de helserelaterte tusenårsmålene

Norfund styrkes

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til næringsutvikling med 290 millioner kroner til i overkant av 1,7 milliarder kroner. 250 millioner av økningen går gjennom Norfund.

Satser på klimafond

Regjeringen vil prioritere Det grønne klimafondet som finansieringskanal for norsk klimainnsats i utviklingsland i de kommende årene. Regjeringen foreslår å støtte fondet med 200 millioner kroner i 2015.

Det grønne klimafondet ble opprettet som følge av klimatoppmøtet i København i 2009. Det skal være en sentral kanal for klimafinansiering til utviklingsland.Ifølge utenriksminister Børge Brende kan fondet bli avgjørende for å oppnå en global klimaavtale i Paris i 2015.

Regjeringens klima- og skogsatsing

Regjeringen øker den norske satsingen på bevaring av regnskogen. I neste års budsjett fra Klima- og miljødepartementet får klima- og skogprosjektet tre milliarder kroner, samme nivå som ble lovet gjennom klimaforliket i 2008.

Regnskogsbevaring er et område der Norge markerer seg tungt internasjonalt. Så langt har Norge utbetalt over 10 milliarder kroner til tiltak som skal få ned klimagassutslippene fra avskoging. Over 40 prosent av midlene er utbetalt til Brasil. Reduksjonene i klimagassutslipp fra avskogning i Brasils Amazonas er kanskje det største enkeltstående utslippsreduserende tiltak i verden de siste 6-8 årene, og har gitt årlige utslippsreduksjoner på mer enn ti ganger Norges totale utslipp.

Økt nødhjelpsinnsats

Regjeringen foreslår derfor å øke det humanitære budsjettet med 424 millioner kroner, til over 3,3 milliarder kroner totalt. Regjeringen foreslår også å øke støtten til Verdens matvareprogram (WFP) med 42 millioner kroner til 212 millioner kroner.

Publisert 08.10.2014
Sist oppdatert 16.02.2015