Fortsatt i bistandstoppen

Norge ga 27,7 milliarder kroner i bistand i 2011. Dette er tilsvarende nivået for 2010, viser de ferske tallene over all norsk bistand i 2011.

- Tallene viser først og fremst et stabilt og høyt nivå på norsk bistand, og gjenspeiler i hovedsak regjeringens politiske prioriteringer, sier Norad-direktør Villa Kulild.

Bistand utgjorde én prosent av bruttonasjonalinntekter i 2011, som er i tråd med regjeringens mål om bistandsnivået.

- Den årlige oppdaterte oversikten over norske bistandspenger er ett av Norads bidrag for å sikre full åpenhet om norsk bistand, gi økt innsyn i forvaltningen og er grunnlag for å gå videre for å finne ut resultat av norsk bistand, sier Kulild.

 

112 land mottok bistand

I 2011 ble bistanden fordelt på 112 ulike land. Av disse var det følgende 10 land som mottok mest bistand (Endring fra 2010 i prosent):

 1. Brasil - 1.407 millioner kroner (- 5 %)
 2. Afghanistan - 777 millioner kroner (+ 7 %)
 3. Tanzania - 640 millioner kroner (- 15 %)
 4. Palestinske områdene - 628 millioner kroner (- 5 %)
 5. Mosambik - 472 millioner kroner (+ 6 %)
 6. Uganda - 454 millioner kroner (+ 5 %)
 7. Zambia - 444 millioner kroner (+ 36 %)
 8. Somalia  - 415 millioner kroner (+ 117 %)
 9. Malawi - 375 millioner kroner (- 4 %)
 10. Sudan og Sør-Sudan - 601 millioner kroner (-15 %)*

  *Landene må sees sammen for å kunne sammenliknes med 2010. Dersom de ikke er samlet ligger Sør-Sudan på 10 plass med 327 millioner i bistand i 2011.   

Mer til Afrika, mindre til Asia

Det ble gitt 6,1 milliarder i bistand til Afrika. Dette er en vekst på seks prosent fra 2010 og skyldes økning i humanitær bistand og investeringer av Norfund. Asia mottok 2,8 milliarder i bistand, dette er en nedgang på 13 prosent fra 2010. Nedgangen i bistanden til Asia kan blant annet forklares med at Pakistan mottok nødhjelp i 2010 grunnet flomkatastrofen. Bistanden til de minst utviklede landene ble redusert med syv prosent. Også bistanden til offentlig sektor i mottakerland ble redusert i 2011. Hovedårsaken til dette er reduksjoner i budsjettstøtte.

Økt støtte til privat sektor

Norfund, som er statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland, forvaltet i 2011 1,7 milliarder mot 0,7 milliarder i 2010. Investeringer gjort av Norfund er en viktig årsak til at bistand til privat sektor økte fra 0,7 milliarder i 2010 til 1,3 milliarder i 2011. Investeringene til Norfund er også en av forklaringene på at bistand til energisektoren økte fra én milliard i 2010 til 1,5 milliarder i 2011. 

Økning ute

I 2011 ble 13 prosent av bistanden kanalisert gjennom norske frivillige organisasjoner, tilsvarende andel som året før. Det var derimot en økning i bistanden til internasjonale frivillige organisasjoner. 

Norsk bistand i 2011 fordelt på sektor

Publisert 26.03.2012
Sist oppdatert 16.02.2015