På jakt etter de store resultatene

Norads nystartede sivilsamfunnspanel skal se på de brede virkningene av norsk støtte til frivillige organisasjoner i fattige land.

Siden 1990 har 20-25 % av norsk bistand blitt kanalisert gjennom ikke-statlige organisasjoner i fattige land. Norad har nå satt ned et sivilsamfunnspanel for å se på effekten av dette arbeidet. Panelet består av personer både fra nord og sør med omfattende kunnskap og erfaring fra utviklingsarbeid gjennomført av ikke-statlige organisasjoner. Formålet er å bidra til økt kunnskap om resultater, og finne nye måter å undersøke hvilke effekter denne type arbeid faktisk har. 

Pilotprosjekt for ny kunnskap

Utgangspunktet for pilotprosjektet er at norskstøttet arbeid utgjør en forskjell, men at slike resultater er vanskelig å dokumentere.
 
- Panelet kan ikke erstatte forskning eller evaluering, men basert på medlemmenes kunnskap og erfaring håper vi at denne nye måten å arbeide på vil gi oss et nytt og bredere perspektiv og dermed resultere i ny kunnskap om resultater og hvordan vi kan klare å se effektene av denne type arbeid, sier avdelingsdirektør i Norad, Terje Vigtel.
 
Panelet skal gjennomgå allerede eksisterende dokumentasjon, og besøke prosjekter i fire land.
 
- Dette er ambisiøst og innebærer dilemmaer, ikke minst metodologisk. Men vi trenger bedre svar på spørsmålet om hva støtten fører til, og vi har store forventninger til at dette panelet kan bidra til en slik innsikt, sier Vigtel. 

Fakta:

  • I mer enn 50 år har Norge samarbeidet med frivillige organisasjoner i fattige land
  • Siden 1990 har denne type samarbeid utgjort 20 - 25 % av norsk bistand
  • I 2010 støttet Norad frivillige organisasjoner med 1,23 miliarder kroner
  • Sivilsamfunnspanelet skal frem til mars 2012 undersøke effekten av denne støtten
  • Panelet leverer sin sluttrapport i mars 2012