Utviklingssamarbeid gjennom norske NGOer i Sør Amerika

Norsk institutt for by- og regionforskning har på oppdrag fra Norads evalueringsavdeling og Utenriksdepartementets Latin-Amerika seksjon utarbeidet en oversiktsrapport over utviklingssamarbeidet gjennom norske frivillige organisasjoner i Sør Amerika, med særlig fokus på Bolivia og Brasil.

Rapporten gir en bred oversikt over de norske organisasjonene som med støtte fra Norad arbeider i regionen, og deres lokale samarbeidspartnere, med hensyn til både strategisk og tematisk tilnærming. Dimensjoner i samarbeidet som valg av målgrupper og geografisk fokus blir også tatt opp, i tillegg til flere aspekter knyttet til samarbeidet mellom de norske NGOene og de lokale partnerne, som partnerens autonomi, "value-added" og prosjektenes bærekraft.

Videre presenteres det i rapporten en vurdering av kunnskapshull i forhold til utviklingssamarbeidet i Sør Amerika samt evalueringsforslag som kan bidra til å øke kunnskapen om det sivile samfunn og utviklingssamarbeidet gjennom NGOer i Sør Amerika.

Les mer om rapporten