Se Norad-konferansen 2017

Se opptak av talene, debattene og videoene.
Velkommen ved Norads direktør Jon Lomøy
- Jeg er en stolt godhetstyrann, sier Norads direktør Jon Lomøy.
Paula Caballero, global direktør, World Resource Institute
- Privat sektor har mye mer drivkraft mot bærekraftsmålene enn de hadde mot tusenårsmålene, sier Paula Caballero, som er særlig kjent for sin sentrale rolle i utarbeidelsen av bærekraftsmålene.
Diskusjon om FNs bærekraftsmål og Agenda2030
Paula Caballero, global direktør i World Resource Institute, Homi Kharas, visepresident og direktør i Brookings Institution og Norads direktør Jon Lomøy diskuterer FNs bærekraftsmål og Agenda2030.
Homi Kharas, visepresident og direktør, Brookings Institution
Hvilke land må vi fokusere på for å klare utrydde ekstrem fattigdom og oppnå bærekraftsmålene, spør Homi Kharas i presentasjonen av arbeidet Brookings Institute har gjort på Leave No Country Behind. Ending Poverty in the Toughest Places.
Anne-Birgitte Albrectsen, administrerende direktør, Plan International
- Langsiktig økonomisk vekst er kun mulig gjennom bærekraftig utvikling, sier Anne-Birgitte Albrectsen leder av Plan International.
Samtale med Anuradha Gupta, nestleder, Gavi
Vaksinealliansen GAVI har bidratt til å redde millioner av barn gjennom vaksinering. 4 av 5 barn vaksineres. Hva skal til for å vaksinere det femte barnet? Dette er en utfordring GAVI har omfavnet, sier Anuradha Gupta, Gavis nestleder under Norad-konferansen, hvor hun deltok i en samtale med Norads kommunikasjonsdirektør Eva Bratholm.
Namhla Mniki-Mangaliso, African Monitor
- Jeg tror stort sett at afrikanske regjeringer tar bærekraftsagendaen ganske alvorlig, sier Namhla Mniki-Mangaliso. African Monitor er en panafrikansk organisasjon med fokus på grasrotbevegelser.
Anuradha Gupta, Namhla Mniki-Mangaliso and Anne-Marie Helland
Hvordan omgjøre visjoner til virkelighet? Hva er den viktigste forutsetningen for praktisk implemente bærekraftsmålene på bakken, er spørsmålet rettet mot Anjaadha Gupta, nestleder i GAVI, Namhla Mniki-Mangaliso, administrerende direktør i African Monitor og Anne-Marie Helland, generalsekretær for Kirkens Nødhjelp. Norads kommunikasjonsdirektør Eva Bratholm moderer debatten.
Jon Lomøy presenterer Norads resultatrapport 2017
- Årets rapport handler om staten, og hva vi som givere gjør for å styrke offentlig sektor og offentlige myndigheter, sier Norads direktør under presentasjonen av årets resultatrapport.
Norske politikere diskuterer kapasitetsutvikling og bærekraftsmålene
- Noen av samarbeidene som presenteres i resultatrapporten viser til over 40 år samarbeid. Hvor langsiktige skal vi være? spør Norads kommunikasjonsdirektør Eva Bratholm. Diskusjon med statssekretær i UD Marianne Hagen (H), generalsekretær i KrF Hilde Frafjord Johnson og stortingsrepresentant Marianne Marthinsen (Ap).
Publisert 11.12.2017
Sist oppdatert 11.12.2017