zambia grunnlov
Sivilsamfunnets lange kamp for grunnlovsendringer i Zambia har ført til viktige endringer gjennom støtte til Panos Institute Southern Africa (Psaf).
Foto: Marit Hverven / Norad

Hvordan holde myndigheter ansvarlig

Sivilt samfunns rolle i utviklingssamarbeid er tema for Norad-konferansen 2016.

- Sivilt samfunn er en nøkkel i norsk bistand. Det utgjør samlet over 20 prosent av det norske bistandsbudsjettet. Det viser noe av den gjennomføringskraft og legitimitet sivilt samfunn har, sier Norads avdelingsdirektør for sivilt samfunn, Wenche Fone.

Sivilt samfunn holder myndigheter og private selskaper ansvarlig. Norge støtter sivilt samfunn ved å styrke disse organisasjonenes kompetanse og kapasitet. I en verden i endring er det viktig at dette arbeidet utfordres.

- Vi ønsker at konferansen og resultatrapporten vil ta opp noen av de utfordringene og mulighetene som ligger foran oss i dag, sier Fone.

Tidligere dansk statsminister åpner debatten

Helle Thorning-Schmidt blir hovedinnleder for konferansen. Hun var Danmarks statsminister i perioden 2011 til 2015. I dag er hun leder for Redd Barnas internasjonale hovedkontor Save the Children International.

- Vi håper på en åpen diskusjon om hva hun mener er sivilt samfunns plass og muligheter frem mot 2030. Kanskje også på hvordan sivilt samfunn må endre og utvikle seg, sier Fone.

Save the Children International når 55 millioner barn direkte i noen av verdens vanskeligste områder. Organisasjonen har 25.000 ansatte og et årlig budsjett på over 2 milliarder dollar.

- Redd Barnas internasjonale allianse er en viktig aktør, særlig innenfor utdanning og barns rettigheter, sier Fone.

Både ettertanke og nytenking

I år vil Norads resultatrapport og Norad-konferansen ha likt tema, men ulike perspektiv.

Rapporten vil fokusere på hva bistanden til sivilt samfunn allerede har oppnådd. Konferansen skal konsentrere seg om hvordan Norge bør jobbe med sivilt samfunn i tiden fremover.

- Norad ønsker å være ledende på faglig debatt om bistand og her er sivilt samfunn helt sentralt. Vi ønsker oss en debatt der det er høyt under taket og der nytenkende ideer mottas med åpenhet, sier Fone.

Publisert 12.10.2016
Sist oppdatert 26.10.2016