Se Norad-konferansen 2016 igjen

Se opptak av talene, debattene og videoene.
Jon Lomøy åpner Noradkonferansen 2016
Åpningstale av Norads direktør Jon Lomøy
- Dere har ledet an i kampen mot apartheid. Dere har ledet an i kampen for kvinners, rettigheter, barns rettigheter, arbeideres rettigheter og LHBTs rettigheter, sier Norads direktør Jon Lomøy. Foto: Fredrik Naumann

Sivilt samfunns rolle i bistanden

Børge Brende taler på Noradkonferansen 2016
Utenriksminister Børge Brende om sivilt samfunn i bistanden – Norad-konferansen 2016
- Da vi satte målet i 2000 om å halvere ekstrem fattigdom innen 2015, mente mange det var urealistisk. Foto: Fredrik Naumann
Helle Thorning-Schmidt Noradkonferansen 2016
Helle Thorning-Schmidt, generalsekretær i internasjonale Redd Barna
- Tre endringer sivilt samfunn må forstå for å oppnå målet om at "ingen skal etterlates". Foto: Fredrik Naumann
Eva Bratholm leder diskusjon mellom Børge Brende, Helle Thorning-Schmidt og Dan Banik
Børge Brende, Helle Thorning-Schmidt og Dan Banik diskuterer handlingsrom i det sivile samfunn
Er det greit at sivilt samfunn tar på seg oppgaver som er det offentliges ansvar? Foto: Fredrik Naumann

Handlingsrom for sivilt samfunn

300 organisasjoner stod sammen for å endre grunnloven i Zambia
For å trekke i samme retning, gikk 300 organisasjoner sammen i en storkoalisjon for å endre grunnloven.
Kate Gilmore Deputy High Commissioner for Human Rights of the United Nations – The Norad Conference 2016
Kate Gilmore, FNs visehøykommissær for menneskerettigheter
- Definisjonen av "sivilt" sivilsamfunn ser ut til å være mer i hendene til de som motarbeider det enn i hendene i de som prøver å utøve det. Foto: Fredrik Naumann
Rakesh Rajani, Director, Ford Foundation
Rakesh Rajani, Ford Foundation
Trender i det offentlige rom. Foto: Fredrik Naumann

Finansiering av sivilsamfunnsorganisasjonene - ulike modeller

Røde Kors: Helsekomiteer forebygger sykdommer i konfliktområder
Kunnskap om hygiene og tilgang til rent vann har bidratt til reduksjon av sykdomsspredning i fattige og konfliktfylte regioner i Colombia.
Elhadj As Sy, Secretary General, the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)
Elhadj As Sy, generalsekretær for Det internasjonale forbundet for Røde Kors og Røde Halvmåne-foreninger (IFRC)
- Jeg måtte måle vellykketheten i bistandsprogrammet mitt etter hvor mange mennesker vi begravde. Foto: Fredrik Naumann
Degan Ali, Executive Director of Adeso
Degan Ali, direktør for African Development Solutions (Adeso)
Hvordan reiser en skattekrone fra Oslo til personen den er ment for i utviklingsland? Foto: Fredrik Naumann
Degan Ali (Adeso), Elhadj As Sy (IFRC) and Gry Larsen (Care)
Degan Ali, Elhadj As Sy og Gry Larsen (Care) om finansiering av sivilt samfunn
Er det riktig av giversamfunnet å forflytte makten i sivilt samfunn til lokale organisasjoner i sør? Foto: Fredrik Naumann

Norads resultatrapport 2016

Jon Lomøy presenterer resultarapporten 2016
Norads direktør Jon Lomøy presenterer Norads resultatrapport 2016 – Norad-konferansen 2016
- Det som var riktig bistand i 2015 vil ikke være riktig bistand i 2030. Foto: Fredrik Naumann
Anniken Huitfeldt Ap, Sylvi Graham H, Bård Vegar Solhjell SV, Kjell Ingolf Ropstad Krf
Norske stortingspolitikere diskuterer sivilt samfunn i bistanden – Norad-konferansen 2016
Anniken Huitfeldt (Ap), Sylvi Graham (H), Bård Vegar Solhjell (SV) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Foto: Fredrik Naumann
Publisert 02.12.2016
Sist oppdatert 05.12.2016