Norad-konferansen 2011: Bistand og konflikt

Norads årlige fattigdomskonferanse er omdøpt til Norad-konferansen, og avholdes i år i desember. Årets tema er bistand til land i konfliktområder.
Banner/bilde til saker (konferansens hoveside på nett)

Konflikt hindrer mulighetene for utvikling. Ingen sårbar stat har oppnådd ett eneste av FNs tusenårsmål. Land i konflikt har ofte svake institusjoner og lav kapasitet både hos myndigheter og i sivilsamfunnet – og de er ofte politisk ustabile.

Bortsett fra sårbarheten har disse landene knapt noe til felles. De har ulik historie, kultur, etniske sammensetninger, politisk maktfordeling og økonomiske forutsetninger.

1,5 milliarder mennesker lever i land som er preget av ulike former for voldelig konflikt. I 2010 var seks av de ti største mottakerne av norsk bistand land som enten er i konflikt eller regnes som sårbare stater.

Publisert 16.11.2011
Sist oppdatert 16.02.2015