norad.no

Vendepunkt – Norad-konferansen 2022

Dato: 25. januar, kl: 9:00-14:15

Vi trenger nye løsninger for å nå bærekraftsmålene – et vendepunkt. Hvordan skal vi ellers kunne oppnå null fattigdom og null utslipp innen 2030? Må vi rett og slett endre spillereglene for hvordan verden arbeider med bærekraft? For vi må nå klimamål, sosiale mål og økonomiske mål på samme tid. Det er bare mulig hvis vi legger lista høyere, skrur opp tempoet og utløser handling på et nytt nivå.

Norad-konferansen 2022: Vendepunkt er årets viktigste konferanse for deg som er opptatt av bærekraftig utvikling, internasjonalt samarbeid og fattigdomsbekjempelse. Vi kan love et unikt faglig påfyll, gode samtaler og debatt.

Meld deg på her innen 24. januar 
For English click here 
Norad-konferansen no
Velkommen til Norad-konferansen 2022, sendingen starter 09:00.

Program

09.00-10.15 FATTIGDOM OG ULIKHET
- STATUS VERDEN
Velkommen til Vendepunkt
Bård Vegar Solhjell, direktør i Norad

 
Fattigdom - status og perspektiver i en pandemi
Lars Loe, fagdirektør i Norad

 
Hva kan bistanden bidra med?
Anne Beathe Tvinnereim, utviklingsminister

 
Rising Inequality, Carbon Emissions and Development Aid
Thomas Piketty, professor ved Paris School of Economics

 
Samtale om ulikhet og utvikling
Henriette Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Line Hegna, daglig leder SAIH, Kristin Clemet, daglig leder i Civita. Moderator: Nikolai Hegertun, seniorrådgiver i Norad
 

10.15- 11.00 PAUSE

11.00-12.05 FRA KULL TIL NULL UTSLIPP
- UTFORDRINGER OG LØSNINGER FOR UTVIKLINGSLAND
Velkommen til Vendepunkt
Bård Vegar Solhjell, direktør i NoradAfrica Energy Outlook 2022
Fatih Birol, direktør International Energy Agency (IEA)How can Norway catalyze commercial investments in the energy sector?
Fatih Birol, direktør International Energy Agency (IEA), Elisabeth Clemens, underdirektør i NoradFrom millions to billions: Perspectives on innovation and growth in the energy sector
Hanaan Marwah, CFO i Circle Gas, Peter Scott, CEO i Burn, Vilde Grønn Larsen, Senior Vice President i Eksfin, Xavier Pierluca, Managing Partner i Enabling Qapital. Moderator: Elisabeth Clemens, underdirektør i Norad
 

12.05-13.00 PAUSE

13.00-14.15   FAKTA SKAL HA MAKTA:
HVIL
KEN KUNNSKAP TRENGS FOR Å NÅ BÆREKRAFTSMÅLENE
Velkommen til Vendepunkt
Bård Vegar Solhjell, direktør i NoradGood Economics for Warmer Times: Evidence for Effective and Equitable Climate Action
Esther Duflo, professor ved MIT
For a fact-based worldview”
Ola Rosling, President & Co-Founder of Gapminder FoundationLeadership in global health and development– a critical year ahead
Bill Gates, Co-chair of the Bill & Melinda Gates FoundationSamtale om pandemiens som ulikhetsdriver
Dr. Ayoade Alakija, African Union, Achim Steiner, Administrator i UNDP, Bård Vegar Solhjell, direktør i Norad. Moderator: Nikolai Hegertun, seniorrådigver i Norad
 

TAKK FOR I DAG!

Pressehenvendelser

Synnøve Aasland

Telefon: 951 65 326
E-post: synnove.aasland@norad.no