Markering av den internasjonale dagen mot kjønnslemlestelse 2021

Bli med på møte med utviklingsministeren og påfølgende idémyldringsmøte. NB! Møtet er fremskyndet med en halvtime og begynner kl. 11.00.

Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, Plan, Utenriksdepartementet og Norad inviterer til markering av den internasjonale dagen mot kjønnslemlestelse. 

Den internasjonale dagen er lørdag 6. februar, men markeringen blir mandag 8. februar. 

Program

11.00-12.00: Møte med utviklingsministeren 

Møtet avholdes på norsk. Møteleder er Gunvor Knag Fylkesnes, kommunikasjonssjef i Redd Barna.

Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, Sex og Politikk, Plan og Fokus presenterer programarbeid, resultater, utfordringer og anbefalinger. 

12.00-13.00: Idémyldringsmøte om resultatrammeverk for regjeringens strategi mot skadelige skikker (2019-2023)

Sesjonen ledes på engelsk, men innlegg kan holdes på både norsk og engelsk. Møteleder er Waranoot Strand, Head of Monitoring, Evaluation, Research and Learning, Plan. 

Organisasjoner inviteres til å bidra i idémyldring som en start på å utvikle et resultatrammeverk for å måle framgang i implementeringen av regjeringens strategi.

For å kunne delta i møtet og idémyldringen, ber vi deg melde deg på arrangementet. Da vil du få tilsendt zoom-lenke til møtet mandag morgen. For andre som kun ønsker å følge første del av møtet, er det mulig å følge åpen livestream på denne siden eller Norads youtube-side. Det er ikke mulig å følge idémyldringen uten å være påmeldt arrangementet. 

Direktesending mandag 8. februar kl. 11.00
Følg webinaret direkte her om du ikke har fått meldt deg på i tide. Sendingen starter mandag 8. februar kl.11.00.