Dilemmaer og lærdommer fra Norges engasjement i Sør-Sudan

Hvordan kan erfaringer fra norsk engasjement i verdens yngste land brukes som lærdommer i lignende situasjoner? Evalueringsavdeling i Norad inviterer til debatt.
28 feb. 2020

12:00 - 13:30

Legg til i kalender (ics)

Norad
Auditoriet i Norad

Bygdøy allé 2, 0257 Oslo

Veibeskrivelse (google)

En økende andel av norsk bistand går til land i konflikt. Hvilke dilemmaer står Norge overfor når vi velger å gi bistand i en sårbar stat? På hvilket grunnlag vurderer og håndterer Norge disse dilemmaene?

Evalueringsavdelingen inviterer til debatt. Utgangspunktet er en ny evaluering av Norges engasjement i Sør-Sudan. Rapporten blir tilgjengelig på norad.no i forkant av seminaret. 

Opptak fra seminaret blir tilgjengelig i etterkant. 

Sentrale dilemmaer i perioden som er evaluert:

  • Bør man fortsette å styrke en stat som ikke prioriterer å levere utvikling til egen befolkning?

  • Hva gjør man når den humanitære tilgangen er avhengig av myndighetene, samtidig som de samme myndighetene blokkerer tilgang og utfører overgrep overfor egen befolkning?

  • Bør man koordinere med andre givere eller prioritere norske føringer for bistanden?

Vi ønsker en diskusjon om hvordan slike dilemmaer kan adresseres mer systematisk og strategisk for å sikre læring og refleksjon.

Program

Presentasjon av noen hovedpunkter fra rapporten Blind sides and soft spots – An Evaluation of Norway’s Aid Engagement in South Sudan ved teamleder for evalueringen, Erik Bryld.

Innledning til panelsamtale og debatt ved Judy McCallum, Executive Director, Life and Peace Institute.

I panelet:

  • Aksel Jakobsen, statssekretær, Utenriksdepartementet
  • Gunnar Sørbø, Chr. Michelsens institutt
  • Henriette Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp
  • Pio Ding, seksjonsleder Øst-Afrika, Kirkens Nødhjelp

Eva Bratholm i Norad er ordstyrer. 

Møtet vil foregå på engelsk. Enkel servering fra kl. 11.30. Velkommen!