UTSATT: Forskningsbasert kunnskap for utviklingspolitikk

Vi beklager å meddele at vi dessverre må utsette det planlagte NORGLOBAL-seminaret på grunn av uforutsette omstendigheter. Vi kommer tilbake med nytt tidspunkt senere.
18 jan. 2019

8:30 - 10:30

Legg til i kalender (ics)

Bygdøy allé 2, 0257 Oslo
Informasjonssenteret 5. etg.

Bygdøy allé 2, 0257 Oslo

Forskningsrådets program NORGLOBAL2 skaper forskningsbasert kunnskap om prioriterte områder i utviklingspolitikken.

Hensikten med seminaret:

  • få kjennskap til de nye forskningsprosjektene og møte forskerne, samt mulighet til å gi innspill
  • få vite mer om framdrift for NORGLOBAL2-prosjektene som hadde oppstart i 2018
  • opprettholde kontakten med forskerne fremover, og ta i bruk relevante forskningsresultater i videre arbeid

Program:

9.30 Velkommen

  • Jon Lomøy, direktør, Norad

9.35 Kunnskapsbasert utviklingspolitikk

  • Nicolai Astrup, utviklingsminister, UD

9.45-10.10 Kort introduksjon til NORGLOBAL

  • Øyvind Østerud, professor UiO, NORGLOBAL-2 programstyreleder

    Speed-presentasjoner av de nye prosjektene

  • Ordstyrer: Geir Aas

10.10-10.30 Hvordan kan forskning gjøres relevant og nå frem til beslutningstakere?

  • Kristin Halvorsen, direktør, CICERO

10.30-10.45 Pause m/lett servering

10.45  Parallellsesjoner 

Se hele programmet med parallellsesjoner