Norges rolle i fredsprosesser

Evaluering av Norges engasjement i fredsprosessen i Colombia.
27 aug. 2018

11:00 - 13:00

Legg til i kalender (ics)

Nasjonalbiblioteket
Auditoriet i 1.etg

Henrik Ibsens gate 110, 0255 Oslo

Veibeskrivelse (google)

Fra tidlig på 1990-tallet har Norge vært engasjert i en rekke freds- og forsoningsprosesser. Siden den tid har dette vært en viktig del av Norges utenrikspolitikk. Men hvilke kriterier må være til stede for at Norge skal engasjere seg i fredsprosesser? Hvor mange prosesser skal Norge være engasjert i? Hva koster Norges involvering og hva går det på bekostning av?

Evalueringsavdelingen i Norad har gjennomført en evaluering om Norges rolle i fredsprosessen mellom de colombianske myndighetene og FARC. Prosessen ledet fram til en fredsavtale i 2016, og evalueringen ser på Norges rolle i denne prosessen i perioden 2010-2016. 

Se opptak fra seminaret: Norges rolle i fredsprosesser: Lansering av evaluering av Norges rolle som tilrettelegger i Colombia

PROGRAM

Teamleder, Javier Fabra-Mata, vil presentere rapporten A trusted facilitator: An Evaluation of Norwegian engagement in the peace process between the Colombian government and the FARC og Evalueringsavdelingens anbefalinger.

Panelsamtale: Hva skal være Norges rolle i fredsprosesser?

  • Bård Thorheim, Politisk rådgiver i Utenriksdepartementet  
  • Benedicte Bull, Professor ved Senter for Utvikling og Miljø  
  • Gunnar Sørbø, tidligere direktør og seniorforsker ved Christian Michelsens Institutt  
  • Anders Tvegård, Journalist i NRK  
  • Javier Fabra-Mata, Teamleder for evalueringen

 Ordstyrer: Eva Bratholm

 Enkel servering fra kl. 12.30. Møtet vil bli streamet.

Velkommen!