Norad Policy Forum: Matsikkerhet, konflikt og migrasjon

Hva bør vi vite om sammenhengen mellom konflikt og matsikkerhet?
7 mar. 2018

8:30 - 10:30

Legg til i kalender (ics)

Norad
Informasjonssenteret i 5. etasje

Bygdøy allé 2, 0257 Oslo

Veibeskrivelse (google)

Seminaret vil foregå på engelsk.

Etter en jevn nedgang de siste tiårene, er antallet væpnede konflikter igjen på vei oppover. Men konfliktbyrden er ikke like jevnt fordelt. Snarere er vi vitne til en økende konsentrasjon av konflikter og kriger i noen av de fattigste landene i verden, fra Mali til Afghanistan.

Det er bred enighet om at politisk ustabilitet og væpnet konflikt har negativ innvirkning på lokal matvaresikkerhet.

Sult og underernæring undergraver menneskers sikkerhet, og gjør samfunnene mer sårbare for krigsskader, men kanskje også mer utsatt for vold i utgangspunktet.

Dette seminaret vil undersøke hvilken rolle matvaresikkerhet - og særlig tiltak som tar sikte på å forbedre mattryggheten på lang sikt - som en tilnærming til å fremme, gjenopprette og opprettholde fred i noen av verdens mer ustabile regioner.

Program:

 • Innledning med Eva Bratholm (Norad)

 • Henrik Urdal – Direktør, Peace Research Institute Oslo (PRIO)
  Blant de mange områdene Henrik er interessert i, er han spesielt opptatt av klimaendringer, miljøforandringer og væpnet konflikt.  Han vil snakke om virkningen av matsikkerhet på konflikt, migrasjon og fred.

 • Kari Helene Partapuoli – Direktør, Utviklingsfondet
  Utviklingsfondet fokuserer på matsikkerhet og har et spesielt fokus på å styrke frøsektoren. Organisasjonen har erfaring med humanitære hjelp i områder some r rammet av klimaendringer og naturkatastrofer. Kari Helene vil snakke om betydningen av vedvarende og langsiktig utvikling av landbrukspolitikken i turbulente konfliktområder.

 • Ola Westengen – Førsteamanuensis, NMBU og deltaker i CWR-prosjektet
  Intervensjoner som tar sikte på å forbedre matsikkerheten på lang sikt: saken om biologisk mangfold. Ola vil fokusere på bevaring av biodiversitet I landbruket, klimatilpasning og matsikkerhet, som knytter punktene mellom vitenskap og policy.

 • Debatt mellom Åslaug Marie Haga (direktør, Global Crop Diversity Trust) og Jon Lomøy (direktør, Norad) om Norges rolle innen biologisk mangfold, klimaendring og konflikt. Moderert av Eva Bratholm.

 • Spørsmål og svar