Evalueringer for bedre bistand - hva må til?

Utviklingsministeren har flere ganger understreket at han ønsker et tettere samspill mellom evalueringene og de overordnede politiske målene og strategiene. Hva skal til for å få til dette?
8 jun. 2018

7:15 - 8:30

Legg til i kalender (ics)

Nasjonalbiblioteket
Målstua 2.etg

Henrik Ibsens gate 110, Oslo

Veibeskrivelse (google)

Evalueringene av norsk bistand får vanligvis mye oppmerksomhet både i media og blant de berørte. Utviklingsministeren har flere ganger understreket at han ønsker et tettere samspill mellom evalueringene og de overordnede politiske målene og strategiene. Hva skal til for å få til dette? Hva vet vi ut fra norske og internasjonale erfaringer om nytten av evalueringer for politiske og strategiske beslutninger? Dette vil være blant de spørsmålene som vil bli drøftet under frokostseminaret 8. juni. 

Program

  • Statssekretær Jens Frølich Holte i Utenriksdepartementet vil synliggjøre egne forventninger til evaluering i tilknytning til den pågående bistandsreformen.
  • Senior visepresident og sjef for evalueringsavdelingen i Verdensbanken Caroline Heider presenterer erfaringer fra mange år som evalueringssjef i multilaterale organisasjoner.
  • Professor emeritus Harald Baldersheim fra Institutt for statsvitenskap på Universitetet i Oslo trekker på sin omfattende innsikt fra evaluering av norske offentlige reformer.
  • Evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe reflekterer over erfaringene fra siste års arbeid i Norads evalueringsavdeling og ut fra sin rolle som leder av evalueringsnettverket i OECD/DAC.

Det blir både paneldebatt og plenumsdebatt. Seminaret avholdes på engelsk. Møteleder vil være Eva Bratholm.

Enkel frokostservering fra 08.45. Møtet streames via norad.no. 

Evalueringsavdelingens årsrapport 2017/2018 ofentliggjøres i forkant av seminaret på norad.no/evaluering.