Søkerseminar i Oslo – Building Skills for Jobs

SIU inviterer til søkerseminar om Building Skills for Jobs 2017. Målgruppen er norske organisasjoner/bedrifter som planlegger eller er i gang med en søknad under årets utlysning, som har søknadsfrist 6. oktober 2017.

Formålet er å gi informasjon knyttet til utvikling av søknader.

Vi vil gå gjennom sentrale deler av søknadsskjemaet og de relaterte evalueringskriteriene, samt gi råd og veiledning om hvordan søknaden best kan utformes. Det blir også anledning til å stille spørsmål om programmet.

Påmelding innen 31. august. Følg lenke til påmeldingsskjema i kolonnen til høyre.

Programmet for seminarene er under utarbeidelse og vil bli sendt ut i august.

Det vil bli servert kaffe, men ikke lunsj.

Velkommen!