Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling 2017

Hvordan skaper FNs bærekraftsmål nye forretningsmuligheter?

Næringslivets Konferanse for Internasjonalisering og Utvikling 2017 (NKIU) blir avholdt torsdag 2. mars kl. 11.30 - 18.30 i NHO. Registrering fra kl. 11.00.

Program og påmelding finner du her http://www.innovasjonnorge.no/nkiu
 
I 2015 vedtok verdens ledere FNs bærekraftsmål som skal være førende for globale og nasjonale prioriteringer frem mot 2030. For at verden skal nå målene må privat sektor spille en nøkkelrolle.
 
På NKIU 2017 spør vi derfor:

Hvilke nye forretningsmuligheter oppstår i kjølvannet av bærekraftsmålene og hvordan kan norske myndigheter og norsk næringsliv i partnerskap bidra til å nå disse målene?
 
På konferansen møter du norske bedrifter som allerede har grepet mulighetene som ligger i bærekraftsmålene.

Du møter også representanter fra FN som viser hvordan målene bidrar til å skape nye markeder.

Norske myndigheter forteller hvordan de vil støtte næringslivet for at verden skal nå målene innen 2030.