Konsultasjon: Implementering av nye strategier for Det globale fondet (GFATM) og Unitaid

Aktører og organisasjoner som arbeider med hiv, tuberkulose, malaria samt tilgang til medisiner inviteres til konsultasjon. Formålet er blant annet å diskutere lærdommer og utfordringer på landnivå.

I 2016 vedtok både Det globale fondet til bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM) og Unitaid nye strategier. Norske sivilsamfunnsorganisasjoner ble konsultert under utviklingen av strategiene, og nå ønsker begge mekanismer tilsvarende konsultasjoner når strategiene skal implementeres. Norad inviterer derfor til konsultasjon i Norads lokaler 3. november. 

Program

  • Norads direktør Jon Lomøy er ordstyrer.
  • Linden Morrison, sjef for divisjonen Africa High Impact under sekretariatet i Det globale fondet snakker om implementering av strategien, lærdommer og utfordringer på landnivå.
  • Janet Ginnard, sjef for strategiutviklingsteamet i Unitaid snakker om prioriteter i perioden 2017-2021.

Møtet vil holdes på engelsk. Merk at det kan komme endringer i programmet.