Hvordan få god kvalitet på gjennomgangene i norsk bistand?

Evalueringsavdelingen i Norad inviterer til diskusjon om hvordan vi best kan bruke gjennomganger og evalueringer for å forbedre bistanden.
2 feb. 2017

9:00 - 10:30

Legg til i kalender (ics)

Norad
Informasjonssenteret (5. etasje)

Bygdøy allé 2, 0257 Oslo

Veibeskrivelse (google)

Midtveis- og sluttgjennomganger av prosjekter og programmer er en viktig kilde til informasjon om resultatene av norsk bistand. De er også viktige som grunnlag for beslutninger om innretning og støtte til bistandsprosjekter og programmer. En ny evaluering viser at det er store utfordringer å få til god kvalitet.

Evalueringsavdelingen i Norad inviterer til presentasjon av evalueringen og diskusjon om hvordan vi best kan bruke gjennomganger og evalueringer for å forbedre bistanden. Spørsmål som diskuteres på lanseringen er hva skal til for å få til gode gjennomganger? Hva er mulighetene og fallgruvene? Hvordan kan vi best utnytte kunnskapen som kommer fram i gjennomgangene?

Program

  • Presentasjon av den nye evalueringsrapporten ved Rob Lloyd, ITAD
  • Presentasjon av evalueringsavdelingens anbefalinger ved prosjektleder Lillian Prestegard
  • Kommentar fra Håkon Arald Gulbrandsen, som leder for enheten for tilskuddssystemer i Utenriksdepartementet 
  • Kommentar og erfaringer fra sivilt samfunn ved Nora Ingdal, leder av utdanningsseksjonen i Redd Barna