What (a) Waste

Hvordan kan privat sektor og bistand bidra til å løse verdens voksende avfallsproblem? Norad inviterer til seminar i samarbeid med Veiledningskontoret for næringsutvikling, Innovasjon Norge og Avfall Norge.
15 mar. 2016

7:00 - 11:30

Legg til i kalender (ics)

Norad
Auditoriet i 4. etasje

Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo

Veibeskrivelse (google)

«It is so shameful that we are spending huge amounts of money to celebrate 54 years of independence when our people are dying of cholera» - Tanzanias President John Magafuli har erklært krig mot avfall.

Økende avfallsmengder er en global utfordring. I store deler av verden er dårlig fungerende avfallhåndtering et stort problem, og en fjerdedel av verdens befolkning har i dag ikke tilgang til basis avfallshåndtering.

Befolkningsvekst og økonomisk vekst, sammen med urbanisering, er de viktigste strukturelle årsakene til økt generering av avfall. Økende avfallsmengder og dårlig fungerende avfallshåndtering kan gi store negative helsemessige og miljømessige konsekvenser, det kan også true annen næringsvirksomhet som eksempelvis turisme, fiske og landbruk.

I et land som Tunisia, som er ett av få lyspunkter etter den arabiske våren med en demokratisk utvikling, utgjør dårlig fungerende avfallshåndtering en trussel mot landets utvikling.

Industrialiserte land eksporterer farlig elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) til utviklingsland i stort omfang. Manglende systemer for mottak av slikt utstyr, medfører store forsøplingsproblemer.

Norsk avfalls- og gjenvinningsbransje har utviklet gode systemer, tekniske løsninger og modeller for renovasjonstjenester. Eksport av norsk miljøteknologi og norske avfallssystemer kan bidra til å løse akutte og langsiktige miljø- og helsemessige problemer, det kan også styrke næringsutvikling og skape arbeidsplasser i nye og sårbare demokratier.

Seminaret vil belyse rammevilkår, internasjonale avtaler og regelverk, potensielle støtteordninger for prosjektfinansiering samt gi konkrete eksempler fra bedrifter med erfaringer fra prosjekter i utviklingsland.

Program

08.00: Registrering og kaffe

08.25: Velkommen ved Norad og Veiledningskontoret

08.30: Sesjon 1 - innlederne har 15 minutter hver

  • International Solid Waste Association
  • Miljødirektoratet
  • Innovasjon Norge
  • Avfall Norge
  • NEFCO/NOPEF

09.50: Pause

10.10: Sesjon 2 - Innlederne har 15 minutter hver

  • Green Business Norway
  • Teamtec
  • HØST – Verdien i avfall
  • Penda/Etiopia
  • Quantafuel

11.25: Spørsmål og svar - oppsummering

Voksne og barn leter etter metall i resteavfallet på Okhla landfill i Delhi
Kvinne står på søppelplassen Okhla landfill i Delhi, hvor restsøppel dumpes
Søppeloppsamlingsplass i Delhi i India
Timarpur Okhla Waste Management i Dehli sett fra utsiden
Menn inne i kontrollrommet på energianlegget Timarpur Okhla Waste Management i Dehli
Voksne og barn leter etter metall i restavfallet på Okhla landfill i Delhi
Kvinne og mann leter etter metall blant restavfall på Okhla landfill i Delhi
Menn arbeider på GEPILs anlegg for farlig avfall, Haryana, India
Voksne og barn leter etter metall i resteavfallet på Okhla landfill i Delhi
Kvinne står på søppelplassen Okhla landfill i Delhi, hvor restsøppel dumpes
Søppeloppsamlingsplass i Delhi i India
Timarpur Okhla Waste Management i Dehli sett fra utsiden
Menn inne i kontrollrommet på energianlegget Timarpur Okhla Waste Management i Dehli
Voksne og barn leter etter metall i restavfallet på Okhla landfill i Delhi
Kvinne og mann leter etter metall blant restavfall på Okhla landfill i Delhi
Menn arbeider på GEPILs anlegg for farlig avfall, Haryana, India