Ungdom og bærekraftsmåla

Invitasjon til møte om ungdom og bærekraftsmåla.

Ynskjer du å vite:

  • kvifor det er viktig  investere i tenåringar og ungdom på tvers av bærekraftsagendaen?
  • kva som ligg i omgrepet demografisk dividend? 2017 er Afrikas år for dette
  • kvifor det er viktig å sikre ungdoms deltaking og leiarskap?
  • kva som er nytt om ungdom etter FNs generalforsamling i september?

og med helse som erfaringsplattform bidra til korleis vi kan få til eit betre samarbeid på tvers av bærekraftsmåla og organisasjonar?

Då håper vi du har høve til å delta på eit møte om ungdom og bærekraftsmåla i Norad, onsdag 9. november.

I tillegg til LNU, får vi besøk av to internasjonale gjestar frå African Institute of Development Policy (Afidep) og UNAIDS.

Møtet vil bli holdt på engelsk.

Agenda

  1. Opening remarks (Jon Lomøy, Director General, Norad)
  2. What is new related to youth and the SDGs (LNU)
  3. Optimizing the power of youth in enabling Africa countries harness the demographic dividend and achieve the SDGs (Eliya Zulu, Executive Director, Afidep) 
  4. UNAIDS' work on youth participation and leadership: supporting youth-led, data-driven accountability in the SDG era (Ruben Pages, Youth Programmes Coordinator, UNAIDS)
  5. Discussion/gaps/follow up/areas of further collaboration