Nettverktøyet Global Forest Watch inneholder store datamengder tilgjengelig for visuell formidling. Klima- og miljødepartementet har stått for store deler av finansieringen av verktøyet.

Nettverktøy for skogovervåkning

Global Forest Watch er et verktøy for journalister, forskere og studenter med klima og skog som fagfelt.
13 jun. 2016

11:00 - 14:00

Legg til i kalender (ics)

Norad
Auditoriet (1. etasje)

Bygdøy Allé 2, 0257 Oslo

Veibeskrivelse (google)

Se det store bildet på en av de viktigste årsakene til klimaendringer, og visualiser det til et større publikum med Global Forest Watch.

Oslo REDD Exchange og World Resources Institute inviterer til et seminar om hvordan en kan finne data om blant annet avskoging, palmeolje, skogbranner, dyreliv, karbonutslipp og mye mer. Seminaret blir holdt i Norads hovedkontor i Oslo.

Global Forest Watch utnytter crowdsourcing, en nettlesers tilgjengelighet og potensialet for visuell kommunikasjon. Dette nettverktøyet er godt egnet for journalister, forskere, studenter og andre som er interessert i bærekraftig utvikling.

Klima- og miljødepartementet har gjennom den internasjonale klima- og skogsatsingen bidratt med 68 millioner NOK til utviklingen av nettverktøyet Global Forest Watch.

Teknologisk utvikling

Arbeidet for en bærekraftig fremtid har tatt flere spennende vendinger de siste årene.

En urfolkstamme lagde nylig en gjør-det-selv-drone som avslørte ulovlig avskoging og forurensere i deres landområder. Urfolk og aktivister bruker aktivt GPS-sporing for å avsløre ulovlig avskoging.

Klimaavtalen i Paris har også lagt et nytt grunnlag for global handling og enighet rundt klimaendringer. Oslo REDD Exchange samler ledere og fagfolk innen globalt skogvern i juni. Teknologiens styrker og begrensninger blir ett av 12 sentrale diskusjonsemner. Se sesjon 4C i programmet.