Ny evaluering av Fredskorpset presenteres

Er Fredskorpset et effektivt virkemiddel for å styrke det sivile samfunn i utviklingsland? Ny evaluering vurderer Fredskorpsets rolle.
28 jan. 2016

11:00 - 12:30

Legg til i kalender (ics)

Norad
Informasjonssenteret, 6 etasje

Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo

Veibeskrivelse (google)

Fredskorpset skal bidra til å utvikle og styrke det sivile samfunn i utviklingsland. Denne målsettingen har ligget fast siden etableringen av det nye Fredskorpset i 2000. Evalueringen ser nærmere på Fredskorpsets tilnærming og strategi for å nå dette målet.

Rapporten konkluderer med at Fredskorpsets styrke først og fremst ligger i evnen til å legge til rette for utveksling av individer, og at Fredskorpset i mindre grad evner å bidra til å styrke det sivile samfunn i utviklingsland.

Kan utveksling av individer forventes å styrke sivilsamfunnet i utviklingsland? Hvilken rolle kan Fredskorpset spille for å i bidra til dette? Og kan Fredskorpsets bidrag forsterkes ved å koples tettere til øvrig norsk sivilsamfunnsbistand? Seminaret vil belyse disse og andre spørsmål knyttet til dette temaet.

Evalueringen er bestilt av evalueringsavdelingen i Norad og utført av Christian Michelsens Institutt (CMI) i samarbeid med Nordic Consulting Group (NCG).

Program

  • Introduksjon ved Lillian Prestegard, seniorrådgiver, evalueringsavdelingen i Norad
  • Presentasjon av evalueringsrapporten ved teamleder Elling Tjønneland (CMI) og konsulent Stein-Erik Kruse (NCG)
  • Kommentarer fra assisterende utenriksråd i Utenriksdepartementet Christian Syse og Fredskorpsets direktør Nita Kapoor
  • Diskusjon ledet av Per Øyvind Bastøe, evalueringsdirektør i Norad.

Seminaret avholdes på engelsk.