Norad Policy Forum: Afghanistanrapporten og bistand - hva kan vi lære?

Se opptak fra Norad Policy Forum her.
14 sep. 2016

12:00 - 13:30

Legg til i kalender (ics)

Norad
Informasjonssenteret 5. etg.

Bygdøy allé 2, 0257 Oslo

Veibeskrivelse (google)

På forsommeren kom Afghanistanutvalget med rapporten «En god alliert – Norge i Afghanistan 2001-2014». Etter dette har det vært stille. Norad vil bidra til å trekke flere lærdommer fra rapporten gjennom et Norad Policy Forum.

Kristian Berg Harpviken, som var sentral i utvalgets arbeid med å vurdere Norges sivile innsats i Afghanistan, kommer til Norad Policy Forum for å snakke om erfaringene knyttet til bistand.

Hensikten er å oppsummere erfaringene fra Afghanistan, vurdere om erfaringene er nyttige i andre land og situasjoner og diskutere hva vi kan gjøre annerledes for å oppnå bedre resultater.

Sammen med Kristian Berg Harpviken deltar også Liv Kjølseth, generalsekretær i Afghanistankomiteen, Jon Lomøy, direktør i Norad, og Marit Strand, seniorrådgiver i Norad. 

Evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe oppsummerer evalueringer som er gjort blant annet i Syria og Haiti om norsk innsats i komplekse og sårbare situasjoner.  

Møtet ledes av Tori Hoven, avdelingsdirektør i Norad.