Møt generalsekretæren i COMESA

Sindiso Ngwenya, generalsekretær i COMESA, vil innlede om “The African Climate Solution”.
21 jan. 2015

10:00 - 11:30

Legg til i kalender (ics)

Informasjonssenteret, Norad 6. etg

Ruseløkkveien 26

 Hovedaktør i afrikansk klimadialog og politikkutvikling

COMESA er et frihandelsområde med 20 medlemsland, og en viktig del av African Economic Community, den økonomiske organisasjonen i Den afrikanske union. Norge har siden 2009 støttet organisasjonens arbeid med å fremme kunnskaps- og politikkutvikling hos medlemslandene. COMESAs mål er en «African climate solution», som skal oppnås gjennom å bygge kapasitet hos nasjonale klimaforhandlere før og under internasjonale klimamøter.

Hovedfokus har vært på klimatilpasning, men COMESA har klart fremmet en posisjon der Afrika også tar ansvar for å redusere sine klimautslipp. Organisasjonen har fremmet karbonkvotehandel internt i Afrika, der utslippsreduksjon fra landbrukssektoren inngår. Norge inngikk en ny avtale med COMESA i 2011 for å støtte medlemslandenes utvikling av konkrete nasjonale klimaprogrammer. SADC og EAC inngår i dette partnerskapet, der klimatilpasning og matsikkerhet er hovedfokus. Storbritannia og EU samfinansierer nå dette omfattende trepartssamarbeidet.

Generalsekretær, Sindiso Ngwenya, har i stor grad ledet dette klimaarbeidet og er en viktig drivkraft for at COMESA har blitt en pådriver for medlemslandenes klimapolitikk. Ngwenya har også vært veldig tydelig på at kvinners rettigheter og rolle i landbruket er avgjørende for utvikling av sektoren og i kampen mot klimaendringer. COMESA fremstår derfor som en viktig afrikansk aktør i nasjonal, regional og internasjonal klimadialog og generalsekretæren skal ha mye av æren for at organisasjonen har tatt denne rollen.

Norge er viktigste partner

Samtidig er det klart at organisasjonen har begrensede ressurser til å nå ut til alle medlemsland med tilstrekkelig støtte. Her har en rekke FN organisasjoner og internasjonale NGOer langt større faglig tyngde, og tilgang til ressurser, enn det COMESA besitter. Likevel fremstår organisasjonen (sammen med ECOWAS og AU/NEPAD på det kontinentale nivå) som den viktigste offisielle afrikansk organisasjonen som jobber aktivt med klimaspørsmål, og Norge er så langt den viktigste partneren i klimasatsningen.

Les mer om Norges bilaterale støtte til landbruk.