Norges arbeid med flerdimensjonal diskriminering og kastediskriminering

Norad og Det norske Dalitsolidaritetsnettverket inviterer til en samtale med to dalitkvinner i anledning arbeidet med ny stortingsmelding om menneskerettigheter, utformingen av nye tusenårsmål og operasjonalisering av handlingsplanen for kvinners rettigheter og likestilling «Like rettigheter- like muligheter» (2013-2015).
20 mai. 2014

10:00 - 12:00

Legg til i kalender (ics)

Norad, Informasjonssenteret i 6. etasje, Ruseløkkveien 26

Ruseløkkveien 26

Program:

 • Velkommen
  Margot Skarpeteig, Fagdirektør Norad, Seksjon for likestilling og rettigheter
 • Norsk sivilsamfunns engasjement mot kastediskriminering
  Sandra Petersen, Det norske Dalitsolidaritetsnettverket
 • Hovedinnlegg: Dalitkvinnenes kamp
  Asha Kowtal, leder av All India Dalit Mahila Adhikar Manch (NCDHR) i India og filmskaper Thenmozhi Soundararajan, USA
 • Flerdimensjonaldiskriminering og vold mot kvinner i perspektiv- Norges ansvar og handlingsrom.
  Daglig leder FOKUS Gro Lindstad
 • Innlegg fra Stortingsrepresentant Abid Raja (V)
 • Ordstyrer: Ed Brown, Stefanus-alliansen

Bakgrunn:

Norge har lang tradisjon med å arbeide for likestilling og mot diskriminering av sårbare grupper. Noen grupper har man klart å løfte i sitt internasjonale arbeid og vise at et lite land kan sette et stort fotavtrykk. Vold og diskriminering av kvinner er satt særlig høyt på den politiske dagsorden og er et grunnleggende prinsipp for utviklingssamarbeidet. Dette blir blant annet gjort gjennom å bruke menneskerettighetene som redskap for å forstå og motvirke årsakene til fattigdom. Menneskelig og økonomisk utvikling i alle land er avhengig av at menneskerettighetene respekteres, beskyttes og oppfylles.

Kastediskriminering er en global menneskerettighetsproblematikk som rammer og holder opp mot 260 millioner mennesker i fattigdom. Størsteparten bor i Sør-Asia inkludert India, Nepal, Pakistan, Bangladesh og Sri Lanka. Implementering av lovverk i forhold til kastediskriminering er svakt i alle påvirkede land. Millioner av dalitkvinner blir hver dag utsatt for grov diskriminering og uforholdsmessig høy mulighet for å bli utsatt for seksuell vold, inkludert gjeng voldtekter, stort sett av menn fra høyere kaster. Straffefrihet er normen og studier fra Gujarat viser at bare to prosent av sakene som anmeldes blir straffedømt.  

FNs Høykommissær for Menneskerettigheter har trappet opp arbeidet mot kastediskriminering de siste årene. Senest i mars i år løftet hun frem kastediskriminering i sitt innlegg i Menneskerettighetsrådet. I 2013 løftet syv spesialrapportører kastediskriminering i en felles uttalelse og mange av disse har aktivt løftet frem situasjonen for daliter i sine rapporter i løpet av 2013.

EU utstedte i oktober 2013 en sterk resolusjon som oppfordrer alle relevante EU-institusjoner til å adressere kastediskriminering på lik linje med diskriminering basert på etnisitet, rase, religion, kjønn og seksualitet. EU foreslår også å innlemme dette i sin lovgivning, menneskerettighetspolitikk og EU-programmer, og ikke minst ta saken opp på høyeste politiske nivå med regjeringer i kasterammede land.

Om hovedinnlederne:

Asha Kowtal , leder av All India Dalit Mahila Adhikar Manch (NCDHR), kommer til Oslo i forbindelse med en europaturné med fokus på vold mot dalitkvinner. Diskriminering og seksuell vold mot dalitkvinner er en underrapportert menneskerettighetskrise som har pågått i flere århundrer. Det finnes ca. 100 millioner dalitkvinner i India, så dette brutale menneskerettighetsbruddet rammer bredt.

Asha Kowtal leder en ung generasjon av dalitkvinner som reiser seg opp mot urett og overgrep. I en måned har de marsjert gjennom fem indiske delstater for å markere sin motstand mot kastebasert og kjønnsbasert vold. Marsjen har fått navnet  «Dalit Women Self-Respect Yattra» og har besøkt steder hvor gjengvoldtekter, drap og vold mot dalitkvinner har funnet sted. Kvinnenes budskap er tydelig: «Vold mot dalitkvinner må opphøre nå og straffefriheten for overgripere må ta slutt.» Les mer om den månedslange kampanjen .

Thenmozhi Soundararajan er dalit, født og oppvokst i USA, men med et sterkt engasjement for å løfte dalitkvinners situasjon gjennom bruk av media. Hun har dokumentert arbeidet til menneskerettighetsforkjempere i India, blant annet «Dalit Women Self-Respect Yattra» og reiser med Asha Kowtal i løpet av mai måned på europaturné for å støtte arbeidet som skjer i India.