Kan vi måle resultatene av norsk bistand?

Ny uavhengig evaluering om resultatmåling i bistanden og hvordan den kan bli bedre
4 apr. 2014

10:00 - 12:00

Legg til i kalender (ics)

Norad, Ruseløkkveien 26, Auditioriet i 4. etg.

Ruseløkkveien 26

Hva er det som legger til rette for måling av bistandsresultater, og hva hindrer måling av resultater?  Hvordan kan vi få bedre og riktigere rapportering av resultater i den norske bistandsforvaltningen?

På dette seminaret vil evalueringsteamet fra Itad (UK) og CMI (Norge) presentere funn, konklusjoner og anbefalinger fra evalueringen. Deretter vil rapporten bli debattert av representanter fra bistandsforvaltningen.

Program:

09.30 Kaffe og te
10:00

Overrekkelse av rapporten til statssekretær Bård Glad Pedersen 
ved Tale Kvalvaag, avdelingsdirektør for evalueringsavdelingen i Norad

10:15 Presentasjon av funn og konklusjoner
ved Derek Poate, Rob Lloyd og Espen Villanger fra evalueringteamet
11:00 Kommentarer og debatt  
Ordstyrer Øyvind Eggen, fagdirektør i evalueringsavdelingen. Debattanter:  
               - Henrik Harboe, utviklingspolitisk direktør i UD   
               - Ørnulf Strøm, underdirektør, seksjonfor ren energi, Norad    
               - Vibecke Dixon, seniorrådgiver / ansvarlig for evalueringen ved evalueringsavd.i Norad
11.30 Spørsmål fra salen

NB! Seminaret holdes på engelsk.

Velkommen!