AVLYST: Rettigheter og klimaendringer

Seminaret er dessverre avlyst grunnet sykdom.
15 sep. 2014

10:00 - 11:30

Legg til i kalender (ics)

Norad, informasjonssenteret i 6. etg. Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo

Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo

Norad ønsker velkommen til fagseminar om hvordan styrking av samfunnets skogrettigheter begrenser klimaendringer. 

World Resources Institute (WRI) og «Rights and Resources Initiative» (RRI) har nylig samarbeidet om å gjennomføre studien «Securing Rights, Combating Climate Change: How Strengthening Community Forest Rights Mitigates Climate Change».

Studien analyserer den økende bevismengden som knytter skogrettigheter for lokalsamfunn sammen med sunnere skoger og lavere utslipp av karbondioksid (CO2) fra avskoging og skogforringelse.

Basert på erfaringen fra 14 skogrike land i Latin-Amerika, Afrika og Asia, presenterer studien overbevisende argumenter for å sikre lokalsamfunn skogrettigheter som en prioritert strategi for klimatiltak. Noen av resultatene er:

  • Den åttendedelen av verdens skoger som tilhører urfolk og lokalsamfunn, lagrer hele 37.700.000 tonn karbon. Det tilsvarer 29 års utslipp fra alle personbiler.
  • Der urfolk og andre skogbaserte folkegrupper har sterke rettigheter til skogsområder, er avskogingen dramatisk lavere enn områder disse grupper er uten slike rettigheter. Studien viser at den er 11 ganger lavere i Brasil, seks ganger lavere i Bolivia, og 20 ganger lavere i Guatemala.

Presentasjonen og diskusjonen vil bli ledet av Andy White, koordinator i RRI.