Utdanning og post-2015: Betydningen av lokal kunnskap og språk for kvalitet i skolen

Sammen med Forum for Utdanning for Utvikling (FUU) inviterer Norad til seminar om kvalitet i utdanningen hvor oppmerksomheten rettes mot betydningen av stedegen kunnskap og bruk av morsmål eller kjent språk i undervisningen.
23 jan. 2013

11:30 - 14:00

Legg til i kalender (ics)

Norad, Informasjonssenteret i 6.etg, Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo

Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo

Global Monitoring Report 2012, den siste rapporten om tusenårsmålene 2 og 3, viser at tilgangen til og skoledeltakelsen i grunnskolen blir stadig bedre. Samtidig avdekker den at mange land sliter med kvaliteten på undervisningen og at det står dårlig til med eksempelvis lese- og skriveferdigheter langt oppover i grunnskolen.

Større oppmerksomhet må rettes mot skolens innhold og kvalitet i tiden frem til og etter 2015. Kan kvaliteten økes ved at pensum og innholdet i undervisningen i større grad tar hensyn til den lokale kultur og kunnskap? Har undervisningsspråket avgjørende betydning for læring og skoledeltakelse? 

Professor Anders Breidlid fra Høgskolen i Oslo og Akershus og Professor Birgit Brock-Utne fra Universitetet i Oslo, har begge arbeidet med ulike aspekt av den aktuelle tematikk og innleder til diskusjon på sine respektive felt.

Seminaret vil bli avholdt på engelsk av hensyn til internasjonale studenter og gjester.

Post 2015 and Education: A focus on quality, taking local/indigenous knowledge and language into account

11.30 – 12.00    Light refreshments
12.00 – 12.10   Welcome remarks by Villa Kulild, Director, Norad   
12.10 – 12.45

  Prof. Anders Breidlid's presentation: The imposition of Western epistemology on
  education and learning on the global South

  What are the consequences for quality and to what extent can indigenous
  knowledges provide a viable alternative/supplement for the pupils in the South?

12.45 – 13.00   Discussion
13.00 – 13.35   Prof. Birgit Brock-Utne's presentation: Learning for All - in whose language?
  Education Strategy 2020 (World Bank 2011) will be taken as a point of departure.
13.35 – 13.50   Discussion
13.50 – 14.00   Closing remarks by a representative of FUU
 

   Moderator: Camilla Helgø Fossberg, Head of Education Section, Norad