Studie av evalueringsarbeidet til norske sivilsamfunnsorganisasjoner

Norske organisasjoner forvalter omkring en femdel av norsk bilateral bistand. Organisasjonenes egen resultatovervåking og evaluering er viktig for å kunne vite hvilke resultater de oppnår.
10 apr. 2013

10:30 - 13:00

Legg til i kalender (ics)

Norad, informasjonssenteret i 6. etasje, Ruseløkkveien 26, Oslo

Ruseløkkveien 26, Oslo

Formålet med studien er å få en oversikt over dette arbeidet og få råd om hvordan det bør være innrettet for å bidra best mulig til læring.

Seks norske organisasjoner ble vurdert: Flyktninghjelpen, Norges Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Redd Barna Norge og paraplyorganisasjonen Digni. Studien omfattet vurdering av kvaliteten på arbeidet og rapportene, systemene for virksomheten og oppfølging av evalueringene, inkludert i samarbeidet med Norad.

Program:

Del 1: Presentasjon av rapporten

10:30 -10:35

Åpning av seminaret, Hans Peter Melby, Evalueringsavdelingen, Norad

10:35 -11:05

Monitoring and Evaluation in Six Norwegian Civil Society Organisations,
Presentasjon av evalueringsrapporten
Kim Forss, teamleder, Andante, Sverige   
Stein-Erik Kruse, teammedlem, NCG

11:05 -11:45

Kommentarer og diskusjon,
Korte kommentarer fra organisasjonene etterfulgt av diskusjon

 Del 2: Resultatovervåking og evaluering. Hvordan oppnå en læringsbasert organisasjon?

11:45 -12:00

Lett lunch

12:00 -12:20

Kommentarer ved Norads avdeling for metode og resultater og Norads avdeling for sivilt samfunn

12:20 -13:00

Diskusjon