Informasjonsmøte om NORHED i Oslo

Norad vil i løpet av januar 2013 arrangere informasjonsmøter ovenfor toneangivende forsknings- og akademiske miljøer om det nyetablerte kapasitetsbyggingsprogram for forskning og høyere utdanning, NORHED.
23 jan. 2013

9:00 - 11:00

Legg til i kalender (ics)

Norad, Ruseløkkveien 26

Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo

Bakgrunnen for disse landsdekkende møtene er knyttet til økt behov for informasjon om NORHED blant universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner.

Ved utgangen av 2012 bevilget programmet midler til 97 forprosjekter innen seks tematiske prioriteringer. NORHED har nå ute en hovedutlysning med søknadsfrist 15. mars 2013.

Det årlige budsjettet vil være på opp mot 150 millioner kroner, der rammen for enkeltprosjekter anslås til 7-18 millioner i en periode opptil fem år.