Evaluering av Flyktninghjelpen og beredskapsstyrken NORCAP

Flyktninghjelpens program i blant annet Pakistan, Somalia og Sør-Sudan er evaluert sammen med NORCAP-medlemmers innsats i internasjonale organisasjoner.
25 sep. 2013 - 1 jan. 0001

9:00 - 0:00

Legg til i kalender (ics)

Norad, Auditoriet i 4. etasje, Ruseløkkveien 26, Oslo

Ruseløkkveien 26, Oslo

Flyktninghjelpen har årlige budsjett på mer enn 1,3 milliarder kroner (2011-tall) og har over 3000 ansatte. Norge er en stor bidragsyter. Uavhengige konsulenter har vurdert relevans og kostnadseffektivitet av fem viktige program, med særlig fokus på arbeidet i Pakistan, Somalia og Sør-Sudan. De har også sett på nytten av NORCAP-medlemmers innsats i internasjonale organisasjoner.

Evalueringsavdelingen i Norad inviterer til seminar med presentasjon av rapporten.

Servering: Enkel frokost-buffet ved auditoriet fra kl. 08:30
Evalueringen presenteres på engelsk. Spørsmål kan stilles på norsk.

08.30 – 09.00

Kaffe/te og enkel frokostmat ved auditoriet
09.00 – 09.10 Velkommen ved Tale Kvalvaag, leder av Norads Evalueringsavdeling.
09.10 – 09.40 Presentasjon av evalueringen ved evalueringsleder Björn Ternström og Ingela Ternström, ansvarlig for metodikk i evalueringslaget.
09.40 – 09.50 Kommentarer til evalueringen ved Seksjon for humanitære spørsmål, Utenriksdepartementet. 
09.50 – 10.10 Kommentarer ved Flyktninghjelpen/NORCAP.
10.10 – 10.55 Spørsmål og kommentarer ved interessenter og andre seminardeltakere.
10.55 – 11.00 Avslutning ved Villa Kulild, Norads direktør.

Velkommen!