Bistand til landbrukssektoren og matsikkerhet er evaluert

Evalueringen vurderer i hvilken grad norsk jordbruksstøtte har bidratt til matsikkerhet.
22 apr. 2013

14:00 - 15:30

Legg til i kalender (ics)

Norad, informasjonssenteret i 6. etasje

Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo

The seminar will be held in English

Evaluation of Norway’s bilateral agricultural support to food security

14:00 – 14:05   Welcome
  Hans Peter Melby, Evaluation Department, Norad
14:05 -14:45   Presentation of the evaluation report
  Particip GmbH team:
  Pernille Nagel Sørensen, teamleder
14:45 -14:55   Comments by the Ministry of Foreign Affairs
  State Secretary Arvinn Gadgil
14:55 -15:30   Discussion

Those that register by Thursday 18 April will receive the report electronically on Friday 19 April, with an embargo until Monday 22 April.